Committee of recommendation

“What is important for this proposal is that the organizers intend for the next European Playback Theatre gathering to be not a festival but a practical laboratory for increasing the capacity of citizen actors to use playback theatre to help solve social problems. It has my full support.”

Jonathan Fox

Founder of playbacktheatre 1975


‘The universe is made of stories, not atoms’, Muriel Rukeyser.

Om dat universum te leren kennen en begrijpen dienen we elkaar onze verhalen te vertellen, omdat jouw verhaal het mijne raakt en we samen een wereld kunnen scheppen. Terugspeeltheater is daarvoor een prachtig middel, want het geeft je jouw verhaal terug.

Henk Hofman

Storytelling Academy


‘Als hoofd amateurkunst van het LKCA waardeer ik initiatieven die relaties leggen tussen amateurkunst en andere beleidsterreinen. Het plan om te onderzoeken in hoeverre een wereldwijd beoefende theatervorm als playbacktheater kan bijdragen aan zowel culturele als sociale participatie beveel ik daarom van harte aan.’

Wies Rosenboom

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst


Als manager  van Vrouw en Vaart sta ik achter de plannen voor dit onderzoek. Ik acht ik de waarde van Terugspeeltheater hoog en ben er van overtuigd  dat het een goed middel is  om de participatiesamenleving aan te jagen.

Vrouw en Vaart is een emancipatiecentrum voor vrouwen waar participatie al tien jaar een begrip  is. Wij hanteren verschillende methodieken om de weg naar deelname en zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Ook Vrouw en Vaart ontwikkelt momenteel een Terugspeeltheater project. Ik beveel het plan voor dit onderzoek dan ook van harte aan.

Joke Kop

Manager Vrouw en Vaart


In de wijken van onze stad wonen veel mensen die zelden hebben nagedacht over wie ze zijn, wat ze kunnen en waar ze naar toe willen. Het terugspeeltheater toont hen een spiegel: je bent er, je mag er zijn, JE KUNT IETS.
Dat is van grote betekenis.

Jesse Bos

Stadsdeelwethouder Amsterdam Nieuw-West
Welzijn, zorg, jeugd en wijken


Huiselijk geweld is een veel voorkomend geweldsfenomeen. Veel slachtoffers merken dat hun vrienden en familieleden niet door durven vragen. Het is goed als je als omwonende of als vriendin of vriend vragen stelt, je zorgen uit en hulp aanbiedt aan mensen waarvan je denkt dat die slachtoffer zijn van geweld in huis.

Om dat goed te kunnen zou je met terugspeeltheater kunnen oefenen. Daarom sta ik achter dit mooie initiatief. Op één van onze politiecongressen hebben we er ervaring mee opgedaan en het leerde ons veel in een korte tijd. Het is niet makkelijk om het gesprek aan te gaan, toch moeten we dit meer en meer gaan doen. Om te helpen en om het geweld te stoppen.

Mariette Christophe
Programmaleider Nationale Politie
Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak

 

januari 2014